Зареждане...

КОГАТО ИЗБИРАТЕ УЧИЛИЩЕ, ВИЕ ИЗБИРАТЕ БЪДЕЩЕ ЗА СВОЕТО ДЕТЕ!
ВИЖТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ КАТО НЕГОВ ВТОРИ ДОМ!

КОГАТО ИЗБИРАТЕ УЧИЛИЩЕ, ВИЕ ИЗБИРАТЕ БЪДЕЩЕ ЗА СВОЕТО ДЕТЕ!
ВИЖТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ КАТО НЕГОВ ВТОРИ ДОМ!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

ВАШЕТО ДЕТЕ Е ВЕЧЕ ГОЛЯМО!

ПРЕД ВАС СТОИ ОТГОВОРНИЯТ ИЗБОР ЗА ТОВА КЪДЕ ДА НАСОЧИТЕ УМЕНИЯТА И ТАЛАНТА МУ!

Училищно ръководство

Директор ЗДРАВКА ТАСЕВА
Директор ЗДРАВКА ТАСЕВА

РУСКА И БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

главен учител АНЯ СТОЯНОВА
главен учител АНЯ СТОЯНОВА

НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА

главен учител ИЛИЯНА БАЧЕВА
главен учител ИЛИЯНА БАЧЕВА

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Актуални проекти

Част от проектите в ОУ "Паисий Хилендарски"
ПРОЕКТ ПУДООС
10.10.2016
ПРОЕКТ ПУДООС "Образователна природна лаборатория"

Чрез проекта ще се мултиплицира опита на училището в областта на опазване на околната среда и ще се реализират добри практики за постигане ефективни резултати в следните направления: Повишаване на интереса на децата към биоразнообразието на родния край и опазването на застрашени видове растения и животни; Формиране на визия и стратегия за развитието на екологичното образование на учениците; Изграждане на учениците като личности ангажирани с проблемите на света, в който живеят.

Прочети повече...
Оборудване на образователната природната лаборатория
10.10.2016
Оборудване на образователната природната лаборатория

Закупуване на лабораторно оборудване - комплекти: "Човекът и средата в която живеем", " Вода - основни характеристики и показатели","Почва - основни характеристики и показатели" и "Малка преносима лаборатория за изследване на вода и почва".

Прочети повече...

Последни новини

ПОКАНА 

Ръководството на VІ ОУ"Св.П.Хилендарски" Кюстендил кани родителите, избрани на родителските срещи на 22.11.2016г, на общо събрание за избор на членове на обществения съвет. Събранието ще се проведе на 29.11.2016г от 18:00ч в конферентната зала.

Дневен ред:

1.Избор на представители на родители за членове на обществения съвет съгласно чл.7,ал.2 от Правилник за създаване, устройството и  дейността на обществените съвети към детските градини и училища. 

15.09.2017година

Откриване на Новата учебна 2017/2018 година се състоя в двора на училището с празнична програма и посрещане на първокласниците в присъствието на кмета на Кюстендил г-н Паунов и много родители!

Седмица на здравословното хранене

Изложба на здравословни храни и рисунки изготвени от учениците по класове!

Празник на училището

Празника на училището - 5.11.2017г се проведе с "Надиграване" с български хора и празничен концерт в Началното училище.Раздаване на наградите "Свети Паисий" на учители и ученици за постигнати резултати през изминалата година.