VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил

Попълнете задължителните полета.
Попълнете задължителните полета.

Централна база

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

info-1001410@edu.mon.bg
+359 878 628 174

Допълнителни адреси:

2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

info-1001410@edu.mon.bg
+359 878 628 174

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.
Image