Финансов модул на VІ ОУ (бюджет)

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.06.2022 г.
Начален бюджет за 2022г. на VІ ОУ "Св.П.Хилендарски"
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 31.03.2022 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.03.2022 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 31.12.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.12.2021 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 30.09.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.09.2021 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 30.06.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.06.2021 г.
Доклад за изпълнение на бюджета на VI ОУ гр. Кюстендил към 31.03.2021 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.03.2021 г.
Начален бюджет за 2021г. на VІ ОУ "Св.П.Хилендарски"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.12.2020 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.09.2020 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.06.2020 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.03.2020 г.
Начален бюджет за 2020г. на VІ ОУ "Св.П.Хилендарски"
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 31.12.2019 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА VI ОУ гр. Кюстендил към 30.09.2019 г.
 
 
Powered by Phoca Download
Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image