История на училището

6ou slogan

6ou logoVІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил е училище с дългогодишна традиция в образованието, с авторитет, с желание за новаторство и с нагласи за съчетание на традиции и нови образователни приоритети.

Обединението на три от училищата от община Кюстендил през септември 2020 година  е в отговор на потребностите на сложната и динамична съвременност на България, Европа и света.

Така от началото на учебната 2020/2021 година VI ОУ "Св. Паисий Хилендарски" Кюстендил е най голямото училище в общината и обединява ученици, педагогически и непедагогически персонал на IV ОУ „Иван Вазов“, VI ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ и  VII ОУ „ Ильо Войвода“. Всяко едно училище има своя история и традиции, които се стараеем да съхраним и обогатим занапред в общата дейност.

Представяме най – характерното за  всяко едно училище.

 IV ОУ „Иван Вазов“   

Началото е поставено през 1926 г. Двама учители откриват училище за циганското малцинство в дн. кв. „Изток“. Училището просъществува около две години, като отново се открива за кратко през 1932 г.  През 1945 г. по инициатива на училищния инспектор Хр. Василев в кв. „изток“ е разкрито начално училище с 80 ученици. УВ началото учебно-възпитателната работа се е провежда в четири класни стаи – две в сградата на Д. Юнишев и две в тази на Ил. Наков (две бивши кръчми в квартала).  Броят на учениците започва да се увеличава, през 1955 г. достига 289 ученици. На 15 септември 1956 г. се поставя начало на прогимназиален клас. Започва сроителството на нова училищна сграда, открита на 29 септември 1957 г. През 1960 г. училището е официално наименувано „Никола Йонков Вапцаров“. От 15 септември 1974 г. училището се преустройва в основно професионално училище със специалности: дървообработване, металообработване и горно дамско облекло. През учебната 1978/79 г. в училището има 32 паралелки с 916 ученици. Училището е със засилено изучаване на трудово обучение. Постигнати са много добри резултати при производственото обучение по дървообработване, металообработване и текстил, организират се ежегодни изложби. Съгласно решение на Общинския съвет и протокол на Педагогическия съвет от 4 май 1992 г., училището получава името „Иван Вазов“.

VI ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Училището отваря вратите си за първи път за ученици на 15.09.1969 г. Официалното му откриване става на 05.11.1970 г. До 1990г. училището носи името “Владимир Илич Ленин”, след това “Паисий Хилендарски”, а от 2004г. "Св. Паисий Хилендарски”. Училището има 1200 м2 застроена площ от училищна сграда, в която има 19 учебни стаи: кабинет по физика, биология, химия, и др., три работилници, ученически стол, лекарски и стоматологичен кабинет. Училището също има 7000 м2 асфалтирана площ за двор и игрища за учениците (баскетбол, футбол и др.). В района на училището има 2000 м2 зелена площ - градини. През 1974г. училището започва провеждането на три годишен експеримент на тема “Единство на урочната и извънкласната дейност по класово партийно, патриотично и интернационално възпитание на учениците”. Това е бил първият научно обоснован експеримент в основно училище в окръга, който завършва с научно практическа конференция.Още от първата година в училището се развива богата художествена самодейност и културни прояви. През 1970 г. се създава смесен ученически хор от 60 момичета и 70 момчета. През 1972г. на окръжен преглед хора се класира на ІІ място. Същата година се създава и фанфарен оркестър от 35 ученика, от които 14 момичета. През 1973г. на окръжните прегледи оркестъра се класира на І място. През 1995 г. ОУ “Пайсий Хилендарски” става член на българска асоциация "Училища утвърждаващи здраве”, реализирайки проекти и програми за изграждане на умения и навици за здравословен начин на живот сред училищната общност. През месец ноември 1999 г. училището спечели конкурс на тема: “Сам правя своя избор - Не”. Организатор на конкурса беше американската фондация “ЮНЕЙДС” , която даде висока оценка за свършената работаАктивното присъствие на ВГ “Калпазани”, клуб “Биохазарт”, СИП “Краезнание” и др. в общественото пространство са доказателство за ефективно изпълнение на визията на училището.ВГ “Калпазани” е създадена през 1995 г. Вече 20 години малките изпълнители редовно участват в градските тържества и изяви. Освен това те се представят достойно и на национални конкурси:2001 “Златен петел” в Габрово, 2004г. в Албена “Светът е музика” и др. ВГ има изяви и на международна сцена - 2002 г. в РМакедония, 2003-2004г. две изяви в Атина на концерти, посветени на летните олимпийски игри. "Калпазани” имат издадени три авторски албума, 2002г. представиха и мюзикъла “Бременските Калпазани”. Ръководител на групата е Лилия Александрова.

VII ОУ „ Ильо Войвода“

За първи път училищният звънец събира своите възпитаници през 1989 година.

 През 1992 година патрон на училището става легендарният кюстендилски хайдутин Ильо войвода.Новоизграденото учебно заведение разполага с богата материална база в два учебни корпуса със двадесет класни стаи, пет занимални, кабинети по биология, химия, музика и компютърен кабинет. За спортуване са налични три спортни площадки и два физкултурни салона.Обучението на учениците  се провежда в уютни класни стаи и добре оборудвани кабинети. В Основно училище Ильо Войвода се обучават двеста и седемдесет ученици от първи до осми клас, разпределени в тринадесет паралелки. През учебната 2007/2008 година е въведена ученическа униформа с емблема на училището, която бе представена на национално изложение. През учебната 2008/2009 година в училището е въведена целодневна форма на обучение за учениците от първи до четвърти клас. Във връзка с целодневната организация на учебния ден е осигурено столово хранене. През 2008 година бе обновена част от училищната база и така се създадоха условия за развитие на богата извънкласна дейност. Изградени са кътове за занимания по интереси, за отдих и провеждане на разнообразни извънкласни дейности. Използваните интерактивни методи в работата с учениците повишават интереса им към ОВП и техните постижения. Учениците печелят призови места в общински, областни и зонални етапи на ученическите спортни игри - тенис на маса, футбол, шах и баскетбол. Училищният отбор по гражданска защита ежегодно представя област Кюстендил в републиканските състезания. Печелят първи места в олимпиади,  общински и национални конкурси.

baza-
baza-
baza-
baza-
baza-
baza-
baza-
baza-
baza-
baza-
baza-
baza-