Седмично разписание на учебните занятия в VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил

I-ви учебен срок на 2020-2021 учебна година:

Изучавани предмети от учениците по класове:

Български език и литература, Английски език, Испански език, Руски език, Математика, Информационни технологии, География и икономика, Човекът и природата, История и цивилизация, Музика, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт, Технологии и предприемачество в 5 и 6 клас;

Български език и литература, Английски език, Испански език, Руски език, Математика, Информационни технологии, География и икономика, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, История и цивилизация, Музика, Изобразително изкуство, Физическо възпитание и спорт, Технологии в 7клас.

 

Клас/ ден

V а

VІа

VІб

VІІа

VІІб

Понеделник

1

  

История.

1

  

Математика

1

  

БЕЛ

1

  

Англ. ез

1

  

Исп./Руски ез.

1

  

Исп./Руски ез

2

 

Математика

2

 

История

2

 

Англ. език

2

 

БЕЛ

2

 

БЕЛ

2

 

Математика.

3

 

Исп./Немски ез

3

 

Исп./Немски ез

3

 

История

3

 

Математика

3

 

Математика

3

 

 Биология

4

 

Англ. език

4

 

Англ. език.

4

 

Математика.

4

 

История.

4

 

Биология

4

 

БЕЛ

5

 

БЕЛ

5

 

ФВС

5

 

Музика

5

 

ЧП

5

 

Англ. език

5

 

ИИ

6

 

ФВС

6

 

БЕЛ

6

 

ЧП

6

 

Музика

6

 

ИИ

6

 

Англ. език

 

7

 

СД

   

СД

7

 

ФУЧ Еколог.

7

 

ФУЧ Еколог.

7

 

ФУЧ БЕЛ

7

 

ФУЧ БЕЛ

Вторник

1

 

БЕЛ

1

 

ЧП

1

 

БЕЛ

1

 

ТП

1

 

Исп./Руски ез.

1

 

Исп./Руски ез

2

 

ТП

2

 

БЕЛ

2

 

БЕЛ

2

 

География

2

 

История

2

 

Математика

3

 

ТП

3

 

Математика

3

 

География

3

 

Математика

3

 

БЕЛ

3

 

История

4

 

ЧП

4

 

ТП

4

 

Математика

4

 

БЕЛ

4

 

Биология

4

 

БЕЛ

5

 

Математика

5

 

ТП

5

 

Музика

5

 

БЕЛ

5

 

ФВС

5

 

Биология

6

 

Исп./Немски ез

6

 

Исп./Немски ез

6

 

ТП

6

 

Музика

6

 

Математика

6

 

ФВС

     

ФУЧ Математика

   

ФУЧ Математика

   

ЧК

   

ЧК

   

ЧК

   

ЧК

Сряда

1

 

ИТ

1

 

БЕЛ.

1

 

Исп./Руски ез

1

 

Исп./Руски ез

1

 

Химия

1

 

География

2

 

БЕЛ

2

 

Музика

2

 

Математика

2

 

География

2

 

. География

2

 

Химия

3

 

Англ.език

3

 

История

3

 

География

3

 

Математика

3

 

Математика

3

 

Музика

4

 

История

4

 

Математика

4

 

ФВС

4

 

Англ.език

4

 

Музика

4

 

БЕЛ

5

 

Математика

5

 

Англ.език

5

 

Англ.език

5

 

БЕЛ

5

 

БЕЛ

5

 

Математика

6

 

Музика

6

 

ИТ

6

 

БЕЛ

6

 

ФВС

6

 

Англ.език

6

 

Англ.език

     

ФУЧ Краезнание

7

       

СД

7

 

СД

   

ФУЧ математика

   

ФУЧ математика

Четвъртък

1

 

ИИ

1

 

БЕЛ.

1

 

История

1

 

ЧП

4

 

Физика

1

 

Англ.език

2

 

ИИ

2

 

БЕЛ

2

 

ЧП

2

 

История

2

 

Англ.език

2

 

Физика

3

 

БЕЛ

3

 

Англ.език

3

 

Англ.език

3

 

Математика

3

 

Исп./Руски ез.

4

 

Исп./Руски ез.

4

 

БЕЛ

4

 

Математика

4

 

Математика

4

 

ФВС

4

 

Музика

4

 

История

5

 

Математика

5

 

ИИ

5

 

ФВС

5

 

Англ.език

5

 

История

5

 

Математика

6

 

Англ.език

6

 

ИИ

6

 

Исп./Руски ез.

6

 

Исп./Руски ез.

6

 

Математика

6

 

Технологии

     

ЧК

   

ЧК/ФУЧ Краезнание

           

7

 

Технологии

7

 

Музика

Петък

1

 

ЧП

1

 

География

1

 

Исп./Руски ез.

1

 

Исп./Руски ез.

1

 

. География

1

 

ИТ

2

 

География

2

 

Англ. език

2

 

ИИ

2

 

Англ.език

2

 

.ИТ

2

 

География

3

 

Англ.език

3

 

ЧП

3

 

ИИ

3

 

ИТ

3

 

БЕЛ

3

 

ФВС

4

 

Музика

4

 

ФВС

4

 

ИТ

4

 

БЕЛ

4

 

БЕЛ

4

 

Химия

5

 

ФВС

5

 

Музика

5

 

БЕЛ

5

 

ИИ

5

 

Химия

5

 

БЕЛ

6

 

Исп./Немски ез

6

 

Исп./Немски ез

6

 

Англ.език

6

 

ИИ

6

 

ФВС

6

 

БЕЛ

                             

СД

   

СД

 

ЧП- човекът и природата ФВС- физическо възпитание и спорт ТП- технологии и предприемачество,

ИИ-изобр.изк. ИТ-Информац.технологии, СД- спортни дейности

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image