Училищен спортен календар за 2020 - 2021 учебна година

Спортна дейност

Срок

Организира

Място на провеждане

УЧЕНИЧЕСКИ

 

 

СПОРТНИ

СЪСТЕЗАНИЯ

1.Вътрешноучилищен турнир по футбол

м.Х. 2020г.

Учители по физкултура

Спортна площадка в училище

2.Училищна спартакиада - начало

м.Х. 2020

Учители по физкултура

Спортна площадка в училище

3.Участие в състезание по колоездене

м.ІХ. 2020

Областна управа

Площад”Велбъжд”

4.Футболен турнир “Данониада”

м.V.2021

"Данон"АД,Български ф.съюз

По указание на МОН и “Данон-България” АД

5.Спортна среща с отборите на другите училища от района

м.ІV.2021

Учители по физкултура

Спортна площадка в училище

6.Вътрешноучилищно състезание по лека атлетика

1.V.2021

до 3.VІ.21

Учители по физкултура

Спортна площадка в училище

7.Ученическа спортна олимпиадата "Глобул Старт"

м.ІІІ-VІ.2021

Учители по физкултура

Стадион "Осогово"

8. Училищна спартакиада – заключителен етап

20.03.2021

Учители по физкултура

В VІ ОУ

9. "Ден на предизвикателството"-

спортен полуден

м.V.2020

Учители по физкултура

В VІ ОУ     

ЕКСКУРЗИИ

 

 

 

1.Провеждане на екскурзии по класове,съгласно график

Само през неучебни дни

V.2021

06.2021

Начални учители

Прогимн.учители

1-4 клас

V-VІІІ

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image