Зареждане...

График на консултациите в ЦОУД – V, VІ и VІІ клас I срок на учебната 2018/ 2019

 Предмет

 Час

Ден от седмицата

 Преподавател

 Клас

 

БЕЛ

 

13:05

 

сряда

 

М. Спирова

V

 

Английски език

 

13:05

 

петък

 

М.Николова

V

 Математика  

Математика /ФУЧ/  

13:05

четвъртък

вторник

 И. Бачева

V

 Човекът и природа

 13:05

 

четвъртък

 

 Р. Тодорова

V

История и цивилизация

 13:05

 сряда

 С.Йовчева

V

География и икономика

 13:05

 четвъртък

Р. Тодорова

V

 Руски език   

 14:00

 

сряда

 

 З. Тасева

V

 Испански език 

 13:05

 петък

 Х. Станчева

V

 

 

Предмет

 

Час

 

Ден от седмицата

 

Преподавател

 

Клас

 БЕЛ

 13:05

 четвъртък

М. Спирова 

VI

 Английски език

 13:05

 петък

 М.Николова

VI

 

 

 

Математика  6а

 

  Математика  6б

          

                                 

13:05 

13:05

 

сряда

сряда

 

В. Костадинова

И. Бачева

 

VI

Човекът и природа

13:05

 

 

понеделник

 

 

Р. Тодорова

VI

История и цивилизация

 13:05

 понеделник

 С.Йовчева

VI

География и икономика

 13:05

 четвъртък

 Р. Тодорова

VI

Руски език   /ИУЧ/

 13:05

четвъртък 

 Р. Михалкова

VI

 

Испански език  / ИУЧ/

 

13:05

 

петък

 

Х. Станчева

VI

  

 Предмет

 Час

Ден от седмицата 

 Преподавател

 Клас

 

БЕЛ

 

14:30

 

четвъртък

 

М. Спирова

VII

 Английски език

 13:05

 вторник

 

Л.Кръстева

 

VII

Математика  

 

13:05

 

 

сряда

 

 В. Костадинова

VII

Физика и астрономия

 

13:05

 

петък

 С. Жекова

VII

Химия и опазване на околната среда

 

13:05

 

сряда

 Л. Равелова

VII

 

Биология и здравно образование

 

 13:05

 вторник

 Р. Тодорова

VII

История и цивилизация

 13:05

 петък

С. Йовчева

VII

 

География и икономика

 

13:05

 

петък

 

С. Йовчева

VII

Руски език   /ЗИП/

 13:05

 

четвъртък

 

 

Р. Михалкова

 

VII

 

Испански език  / ЗИП/

 

13:05

петък

 Х. Станчева

VII

 

БЕЛ /ФУЧ/         

 

13:05

 

четвъртък

 Б. Попов

VII

Математика /ФУЧ/           

 

13:05

 

вторник

 В. Костадинова

VII

История и цивилизация /ФУЧ/           

 

 

13:05

 

 

четвъртък 

 7б

 

С. Йовчева

VII