Зареждане...

График на консултациите в ЦОУД – V, VІ и VІІ клас II срок на учебната 2018/ 2019

 Предмет

 Час

Ден от седмицата

 Преподавател

 Клас

БЕЛ

13:10

вторник

 М. Спирова

V

Английски език 5б

Английски език 5а

 13:10

13:10

 сряда

   петък

 Л.Кръстева

М.Николова

V

 Математика  

Математика /ФУЧ/  

13:10

13:10

четвъртък

вторник

И. Бачева 

И. Бачева

V

Човекът и природа

14:15

 понеделник

Р. Тодорова

V

История и цивилизация

 14:15

 сряда

 С.Йовчева

V

География и икономика

 14:15

 вторник

Р. Тодорова

V

 Руски език/ ИУЧ /   

 14:15

 петък

 Р. Михалкова

V

 Испански език / ИУЧ / 

 13:30

 понеделник

 Х. Станчева

V

 

 Предмет

 Час

 Ден от седмицата

 Преподавател

 Клас

 БЕЛ

 13:10

 четвъртък

М. Спирова 

VI

 Английски език

 13:10

 петък

 М.Николова

VI

Математика  6а

  Математика  6б  

 13:30 

13:10

 сряда 

сряда

В. Костадинова

И. Бачева

VI

Човекът и природа

ФУЧ "Екология"

13:30

четвъртък 

Р. Тодорова

VI

История и цивилизация

ФУЧ " Крайзнание"

13:30

13:30

понеделник 

четвъртък 

С.Йовчева

 С.Йовчева

VI

География и икономика

 13:30

 вторник

 Р. Тодорова

VI

Руски език   /ИУЧ/

 13:30

петък 

 Р. Михалкова

VI

Испански език  / ИУЧ/

 13:05

понеделник

 Х. Станчева

VI

  

 Предмет

 Час

Ден от седмицата 

 Преподавател

 Клас

БЕЛ

13:30

четвъртък

 Б. Попов

VII

 Английски език

 13:10

 петък

  М. Николова

VII

Математика  

 13:30 

 сряда

 В. Костадинова

VII

Физика и астрономия

 14:10 

петък

 С. Жекова

VII

Химия и опазване на околната среда

 14:10 

четвъртък

Л. Равелова

VII

 Биология и здравно образование

 13:30

 сряда

 Р. Тодорова

VII

История и цивилизация

 13:30

 петък

С. Йовчева

VII

 

География и икономика

 

13:30

 

петък

 

С. Йовчева

VII

Руски език   /ИУЧ/

 13:30

вторник

 Р. Михалкова 

VII

 

Испански език  /ИУЧ/

13:30

понеделник

 Х. Станчева

VII

 БЕЛ /ФУЧ/         

 13:30

 четвъртък

 Б. Попов

VII

Математика /ФУЧ/           

 13:30 

вторник

 В.Костадинова

VII