Зареждане...

График на консултациите в ЦОУД – V, VІ и VІІ клас I срок на учебната 2018/ 2019

 Предмет

 Час

Ден от седмицата

 Преподавател

 Клас

 

БЕЛ

 

13:30

 

петък

 

М. Спирова

V

Английски език 5б

Английски език 5а

 13:50

13:10

 понеделник

   четвъртък

 Л.Кръстева

М.Николова

V

 Математика  

Математика /ФУЧ/  

13:50

13:20

четвъртък

вторник

 И. Бачева

V

 Човекът и природа

 14:15

 

сряда

 

 Р. Тодорова

V

История и цивилизация

 13:30

 сряда

 С.Йовчева

V

География и икономика

 13:30

 вторник

Р. Тодорова

V

 Руски език/ ИУЧ /   

 14:10

 

сряда

 

 Р. Михалкова

V

 Испански език / ИУЧ / 

 13:30

 петък

 Х. Станчева

V

 

 

Предмет

 

Час

 

Ден от седмицата

 

Преподавател

 

Клас

 БЕЛ

 13:30

 петък

М. Спирова 

VI

 Английски език

 13:10

 сряда

 М.Николова

VI

 

Математика  6а

  Математика  6б  

 

 

13:05

 

 

 

сряда

 

 

В. Костадинова

И. Бачева

VI

Човекът и природа

ФУЧ "Екология"

13:30

 

 сряда

 четвъртък 

Р. Тодорова

VI

История и цивилизация

ФУЧ " Крайзнание"

 14:10

13:30

 понеделник

четвъртък 

 С.Йовчева

VI

География и икономика

 13:30

 вторник

 Р. Тодорова

VI

Руски език   /ИУЧ/

 14:10

 

 Р. Михалкова

VI

 

Испански език  / ИУЧ/

 

13:05

 

петък

 

Х. Станчева

VI

  

 Предмет

 Час

Ден от седмицата 

 Преподавател

 Клас

 

БЕЛ

 

14:30

 

четвъртък

 

М. Спирова

VII

 Английски език

 13:05

 вторник

 

 

 

VII

Математика  

 

13:05

 

 

сряда

 

 В. Костадинова

VII

Физика и астрономия

 

13:05

 

петък

 С. Жекова

VII

Химия и опазване на околната среда

 

13:05

 

сряда

 Л. Равелова

VII

 

Биология и здравно образование

 

 13:05

 вторник

 Р. Тодорова

VII

История и цивилизация

 13:05

 петък

С. Йовчева

VII

 

География и икономика

 

13:05

 

петък

 

С. Йовчева

VII

Руски език   /ЗИП/

 13:05

 

четвъртък

 

 

Р. Михалкова

 

VII

 

Испански език  / ЗИП/

 

13:05

петък

 Х. Станчева

VII

 

БЕЛ /ФУЧ/         

 

13:05

 

четвъртък

 Б. Попов

VII

Математика /ФУЧ/           

 

13:05

 

вторник

 В. Костадинова

VII

История и цивилизация /ФУЧ/           

 

 

13:05

 

 

четвъртък 

 7б

 

С. Йовчева

VII