Зареждане...

График на родителските срещи

На основание чл.259 от ЗПУО и Заповед № 214/20.09.2017 г. в Шесто основно училище "Свети Паисий Хилендарски" ще се проведе родителска среща с родителите на учениците по паралелки от 1 до 7 клас на 21 септември 2017  г./ четвъртък/ от 18.00 часа.

На основание чл.259 от ЗПУО и Заповед № 335/08.02.2018 г. в Шесто основно училище "Свети Паисий Хилендарски" ще се проведе родителска среща с родителите на учениците по паралелки от 1 до 7 клас на 13 февруари 2018  г./ вторникк/ от 18.00 часа.