Зареждане...

График на родителските срещи

На основание чл.259 от ЗПУО и Заповед № 214/20.09.2018 г. в Шесто основно училище "Свети Паисий Хилендарски" ще се проведе родителска среща с родителите на учениците по паралелки от 1 до 7 клас на 27 септември 2018  г./ четвъртък/ от 18.00 часа.

На основание чл.259 от ЗПУО и Заповед № 335/29.10.2018 г. в Шесто основно училище "Свети Паисий Хилендарски" ще се проведе родителска среща с родителите на учениците по паралелки от 1 до 7 клас на 5 ноември  2018  г./ понеделник/ от 18.00 часа.