Зареждане...

Разписание

                                        СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ                                                  

                                  В ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”-ІIсрок 2017/18 г                            

 

Клас/ ден

V а

VІа

VІб

VІІа

VІІб

Понеделник

1

Математика

 

Англ.език

1

История

1

БЕЛ

1

БЕЛ

1

Технологии

2

Англ.език

2

ТП

2

Математика

2

БЕЛ

2

История

2

БЕЛ

3

БЕЛ

3

ТП

3

ЧП

3

Математика

3

Математика

3

История

4

Музика

4

История

4

БЕЛ

4

ЧП

4

Технологии

4

Математика

5

История

5

БЕЛ

5

БЕЛ

5

Музика

5

Химия

5

ИИ

6

ФВС

6

Математика

6

Музика

6

История

6

Англ.език

6

ИИ

 

7

СД

7

ЧК

7

СД

7

 

7

ЧК

7

ЧК

Вторник

1

БЕЛ

1

География

1

ЧП

1

ФВС

1

Исп./Руски ез.

1

Исп./Руски ез.

2

БЕЛ

2

Математика

2

ФВС

2

География

2

Биология

2

Англ.език

3

География

3

ФВС

3

Математика

3

Англ.език

3

Математика

3

Биология

4

ТП

4

БЕЛ

4

География

4

ЧП

4

Музика

4

Математика

5

ТП

5

БЕЛ

5

Англ.език

5

Математика

5

ИИ

5

Музика

6

Математика

6

Музика

6

Исп./Руски ез.

6

Исп./Руски ез.

6

ИИ

6

Химия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

1

Исп./Руски ез.

1

Исп./Руски ез.

1

Англ.език

1

БЕЛ

1

ФВС

1

География

2

ИТ

2

ФВС

2

БЕЛ

2

Англ.език

2

Исп./Руски ез.

2

Исп./Руски ез.

3

Англ.език

3

Математика

3

География

3

Математика

3

География

3

БЕЛ

4

ФВС

4

Англ.език

4

Математика

4

География

4

Математика

4

БЕЛ

5

Математика

5

География

5

ЧП

5

ФВС

5

БЕЛ

5

Математика

6

География

6

ИТ

6

Музика

6

ЧП

6

БЕЛ

6

ФВС

 

 

 

7

СД

 

ЧК

7

СД

 

 

 

 

Четвъртък

1

Исп./Руски ез.

1

Исп./Руски ез.

1

Математика

1

БЕЛ

1

Англ.език

1

БЕЛ

2

Математика

2

БЕЛ

2

БЕЛ

2

Англ.език

2

Математика

2

Англ.език

3

БЕЛ

3

ФВС

3

Англ.език

3

Математика

3

Музика

3

Математика

4

ЧП

4

Музика

4

ФВС

4

ИТ

4

Исп./Руски ез.

4

Исп./Руски ез.

5

ИИ

5

Математика

5

Исп./Руски ез.

5

Исп./Руски ез.

5

БЕЛ

5

Физика

6

ИИ

6

ЧП

6

ИТ

6

Музика

6

Физика

6

ФВС

 

7

ЧК

 

 

 

 

 

 

7

ДЧ/ ФВС

 

ДЧ/ ФВС

Петък

1

БЕЛ

1

ЧП

1

ИИ

1

ТП

1

ИТ

1

Англ.език

2

ЧП

2

БЕЛ

2

ИИ

2

Англ.език

2

Англ.език

2

ИТ

3

История

3

Англ.език

3

ТП

3

ИИ

3

БЕЛ

3

Биология

4

Музика

4

История

4

Англ.език

4

ИИ

4

Биология

4

БЕЛ

5

Англ.език

5

ИИ

5

История

5

БЕЛ

5

ФВС

5

Физика

6

ФВС

6

ИИ

6

БЕЛ

6

История

6

Физика

6

Музика

 

 

 

 

 

 

 

7

ЧК

 

 

 

 

 

ЧП- човекът и природата ФВС – физическо възпитание и спорт ТП- технологии и предприемачество  ИИ-изобр.изк. ИТ-информац. технологии


СД – спортни дейности, ДЧ/ФВС - допълнителен час по ФВС