Зареждане...

Разписание

                                        СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ                                                  

                                  В ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”-Ісрок 2018/19 г                            

 

Клас/ ден

V а

VІа

VІб

VІІа

VІІб

Понеделник

1

Исп. /Руски ез.

1

Исп. /Руски ез.

1

БЕЛ

1

ТП

1

Биология

1

Химия

2

История

2

БЕЛ

2

ФВС

2

ТП

2

Исп. /Руски ез.

2

Исп. /Руски ез.

3

ЧП

3

История

3

Математика

3

Математика

3

Химия

3

ФВС

4

ФВС

4

Математика

4

География

4

БЕЛ

4

Английски ез.

4

Математика

5

БЕЛ

5

Музика

5

История

5

География

5

Математика

5

Английски ез.

6

Математика

6

Английски ез

6

Музика

 

История

6

ИИ

6

Биология

 

7

ЧК

7

ЧК

7

ЧК

7

ЧК

7

СД

 

СД

Вторник

1

Английски език

1

ЧП

1

БЕЛ

1

ИИ

1

БЕЛ

1

Биология

2

БЕЛ

2

Английски език

2

Чп

2

ИИ

2

БЕЛ

2

География

3

БЕЛ

3

Математика

3

ИИ

3

ЧП

3

География

3

БЕЛ

4

Математика

4

БЕЛ

4

ИИ

4

ФВС

4

Математика

4

БЕЛ

5

ЧП

5

БЕЛ

5

Музика

5

Математика

5

ФВС

5

Математика

6

ФВС

6

Музика

6

Математика

6

БЕЛ

6

Биология

6

ИИ

 

 

 

 

 

7

 

7

 

 

 

 

 

Сряда

1

Исп. /Р. ез.

1

Исп. /Р. ез.

1

Математика

1

ФВС

1

Английски ез.

1

БЕЛ

2

ИТ

2

ФВС

2

Английски ез.

2

География

2

Исп. /Р. ез.

2

Исп. /Р. ез.

3

Математика

3

География

3

ФВС

3

БЕЛ

3

БЕЛ

3

Английски ез.

4

Английски ез.

4

Математика

4

География

4

БЕЛ

4

ФВС

4

Математика

5

Музика

5

ЧП

5

БЕЛ

5

Математика

5

Математика

5

История

6

География

6

ИТ

6

БЕЛ

6

Английски ез.

6

История

6

Музика

 

 

 

 

 

 

СД

 

СД

7

ЧК

7

 

Четвъртък

1

Исп. /Р. ез..

1

Исп. /Р. ез..

1

Английски ез.

1

БЕЛ

1

Химия

1

Технологии

2

ИИ

2

ТП

2

БЕЛ

2

Математика

2

Математика

2

Английски ез.

3

ИИ

3

БЕЛ

3

ФВС

3

ИТ

3

Английски ез.

3

Химия

4

Математика

4

ФВС

4

Исп. /Р. ез..

4

Исп. /Р. ез..

4

Музика

4

Математика

5

БЕЛ

5

Математика

5

Математика

5

Английски ез.

5

География

5

БЕЛ

6

ЧП

6

Английски ез.

6

ИТ

6

Музика

6

БЕЛ

6

География

 

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

1

История

1

География

1

Исп. /Руски ез

1

Исп. /Руски ез

1

Технологии

1

ИТ

2

География

2

Англ. ез

2

Англ. ез.

2

История

2

ИТ

2

Физика

3

ТП

3

ИИ

3

ЧП

3

Англ. ез.

3

Физика

3

История

4

Англ. ез

4

ИИ

4

История

4

ЧП

4

Исп. /Руски ез

4

Исп. /Руски ез

5

БЕЛ

5

История

5

ТП

5

Музика

5

БЕЛ

5

ФВС

6

Музика

6

БЕЛ

6

ТП

6

ФВС

6

История

6

БЕЛ

 

 

СД

 

СД

 

 

 

 

 

 

7

ЧК

 

ЧП- човекът и природата ФВС – физическо възпитание и спорт ТП- технологии и предприемачество  ИИ-изобр.изк. ИТ-информац. технологии


СД – спортни дейности, ДЧ/ФВС - допълнителен час по ФВС