Зареждане...

Разписание

                                        СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ                                                  

                                  В ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”-ІI срок 2016/17 г                            

 

 

Клас/ ден

V а

VІа

VІб

VІІа

VІІб

VIII

Понеделник

1

 ФВС

1

БЕЛ

1

География

1

Англ. ез.

1

ИИ

1

Физика

1

Исп. /Руски ез.

2

Математика

2

ФВС

2

БЕЛ

2

География

2

ИИ

2

Англ. ез.

2

Физика

3

БЕЛ

3

Математика

3

История

3

ФВС

3

Физика

3

Математика.

3

Музика

4

История

4

Музика

4

ФВС

4

БЕЛ

4

Англ. ез

4

Биология

4

Англ. ез

5

Англ. ез.

5

История

5

Музика

5

Математика

5

Биология

5

ИИ

5

Математика

6

Музика

6

Англ. ез.

6

Математика

6

История

6

Математика

6

ИИ

6

БЕЛ

 

 

ЧК

7

СД

7

ЧК

7

ЧК

7

ЧК

 

ЧК

7

ЧК

Вторник

1

БЕЛ

1

ТП

1

Исп. /Руски ез.

1

Исп. /Руски ез.

1

Математика

1

География

1

ФВС

2

ТП

2

Математика

2

БЕЛ

2

Математика

2

География

2

ФВС

2

Исп. /Руски ез.

3

Математика

3

БЕЛ

3

Математика

3

ФВС

3

Исп. /Руски ез.

3

Исп. /Руски ез.

3

Биология

4

География

4

ЧП

4

ДТИ

4

Музика

4

ФВС

4

Математика

4

Математика

5

ЧП

5

География

5

ДТИ

5

БЕЛ

5

ИТ

5

БЕЛ

5

Англ. ез.

6

Исп. /Руски ез.

6

Исп. /Руски ез.

6

Англ. ез.

6

ИТ

6

БЕЛ

6

Биология

6

География

 

7

СД

7

 

 

 

 

 

7

 

7

ФВС - М

 

 

Сряда

1

БЕЛ

1

Математика

1

Англ. език

1

ФВС

1

Исп./Руск.ез.

1

Исп./Руск.ез.

1

БЕЛ

2

Математика

2

БЕЛ

2

Исп. /Руски ез.

2

Исп. /Руски ез.

2

Англ. ез

2

Математика

2

География

3

Исп. /Руски ез.

3

Исп. /Руски ез.

3

ФВС

3

БЕЛ

3

География

3

БЕЛ

3

Математика

4

ФВС

4

География

4

Математика

4

БЕЛ

4

Музика

4

БЕЛ

4

Технологии

5

География

5

ИИ

5

БЕЛ

5

Математика

5

БЕЛ

5

ФВС

5

Биология

6

Англ. ез.

6

ИИ

6

БЕЛ

6

ЧП

6

БЕЛ

6

География

6

Исп. /Руски ез.

 

 

 

 

ЧК

7

ФВС - М

7

ФВС - М

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

1

ИИ

1

Англ. ез

1

БЕЛ

1

География

1

Технологии

1

БЕЛ

1

История

2

ИИ

2

ФВС

2

География

2

БЕЛ

2

История

2

Математика

2

Химия

3

БЕЛ

3

ЧП

3

ФВС

3

Математика

3

Математика

3

Химия

3

БЕЛ

4

БЕЛ

4

Математика

4

Математика

4

Англ. език

4

БЕЛ

4

Музика

4

ФВС

5

ЧП

5

БЕЛ

5

Исп./Руск ез

5

Исп./Руск ез

5

Химия

5

Англ. ез

5

Математика

6

Математика

6

БЕЛ

6

ЧП

6

Музика

6

Исп./Руск.ез.

6

Исп./Руск.ез.

6

ИТ

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

ФВС - М

 

 

 

ФВС - М

Петък

1

ИТ

1

ЧП

1

Англ. ез.

1

ДТИ

1

ФВС

1

История

1

ИИ

2

ФВС

2

ИТ

2

История

2

ДТИ

2

БЕЛ

2

Англ. ез.

2

ИИ

3

История

3

ФВС

3

ИТ

3

ЧП

3

Англ. ез.

3

Технологии

3

БЕЛ

4

ЧП

4

Англ. ез

4

Музика

4

ИИ

4

Физика

4

ИТ

4

БЕЛ

5

Музика

5

История

5

ЧП

5

Англ. ез.

5

Математика

5

Физика

5

Англ. ез.

6

Англ. ез

6

Музика

6

ИИ

6

История

6

Биология

6

БЕЛ

6

Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

7

 

ЧП- човекът и природата ФВС – физическо възпитание и спорт ДТИ- домашнатехника и икономии  ИИ-изобр.изк. ИТ-информац. СД – спортни дейности, ТП- технологии и предприемачество