Зареждане...

Графици

ГРАФИК

ЗА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА  - I СРОК

НА НАЧАЛЕН ЕТАП

 

 

ПРЕДМЕТИ

І а

Іб

ІІа

ІІб

ІІІа

ІІІб

ІVа

ІVб

1.БЕЛ

 

10.12.18

28.1.19

27.11.18

25.1.19

5.10.18

21.11.18

9.10.18

30.10.18

27.11.18

8.10.18

12.11.18

17.12.18

22.1.19

27.11.18

4.12.18

8.1.19

16.1.19

1.10.18

12.11.18

10.12.18

14.1.19

22.10.18

19.11.18

10.12.18

 

2.Английски ез.

 

-

-

23.1.19

23.1.19

10.10.18

13.12.18

23.1.19

8.10.18

13.12.18

23.1.19

9.10.18

14.12.18

24.1.19

9.10.18

14.12.18

24.1.19

3.Математика

26.11.18

18.1.19

7.12.18

15.1.19

28.09.18

27.11.18

22.1.19

28.09.18

15.10.18

12.11.18

17.12.18

4.10.18

5.11.18

30.11.18

14.12.18

30.11.18

14.12.18

10.1.19

5.10.18

29.10.18

23.11.18

17.12.18

21.1.19

 

 

15.10.18

16.11.18

14.1.19

4.Човекът и обществ.

 

-

-

-

-

26.9.18

5.12.18

26.9.18

5.12.18

30.10.18

29.11.18

20.12.18

30.1.19

30.10.18

29.11.18

20.12.18

30.1.19

5.Човекът и природ.

 

 

-

-

-

-

25.9.18

20.11.18

15.1.19

27.9.18

22.11.18

15.1.19

26.10.18

23.11.18

7.12.18

31.1.19

26.10.18

23.11.18

21.12.18

25.1.19

6.Околен свят

-

-

26.09.18

14.11.18

16.1.19

26.09.18

14.11.18

16.1.19

-

-

-

-

7.Роден край

21.11.18

19.12.18

9.1.19

30.1.19

22.11.18

20.12.18

10.1.19

31.1.19

-

-

-

-

-

-

ГРАФИК 

ЗА КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА -  I СРОК

НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

ПРЕДМЕТИ

V а

VІа

VІб

VІІа

VІІб

1.БЕЛ

 

25.09.18

30.10.18

20.11.18

11.12.18

25.09.18

30.10.18

20.11.18

11.12.18

26.09.18

31.10.18

21.11.18

12.12.18

26.09.18

31.10.18

21.11.18

12.12.18

2.10.18

13.11.18

11.12.18

2.10.18

13.11.18

11.12.18

2.Английски ез.

 

3.10.18

15.11.18

12.12.18

23.1.19

12.10.18

14.12.18

24.1.19

3.10.18

24.10.18

14.11.18

31.1.19

3.10.18

24.10.18

14.11.18

31.1.19

27.09.18

22.10.18

15.11.18

31.1.19

27.09.18

22.10.18

15.11.18

31.1.19

3.Руски език

28.1.19

28.1.19

16.11.18

10.1.19

16.11.18

10.1.19

3.12.18

11.1.19

3.12.18

11.1.19

4.Физика

-

-

-

-

9.11.18

9.11.18

5.Химия

-

-

-

-

8.10.18

19.11.18

17.1.19

8.10.18

19.11.18

17.1.19

6.Биология

 

-

-

-

-

21.1.19

21.1.19

7.История и цивилизация

29.10.18

29.10.18

26.10.18

26.10.18

26.10.18

30.11.18

26.10.18

30.11.18

8.География и икономика

7.11.18

4.1.19

7.11.18

4.1.19

19.11.18

14.1.19

19.11.18

14.1.19

18.12.18

18.12.18

9.Човекът и природата

26.11.18

25.9.18

26.11.18

8.1.19

4.1.19

4.1.19

-

-

10.Испански език

28.1.19

28.1.19

30.11.18

10.1.19

30.11.18

10.1.19

3.12.18

11.1.19

3.12.18

11.1.19

  1. Математика

1.10.18

25.10.18

3.12.18

20.12.18

кл.работа

1.10.18

25.10.18

3.12.18

20.12.18

кл.работа

2.10.18

6.11.18

5.12.18

20.12.18

кл.работа

2.10.18

6.11.18

5.12.18

20.12.18

кл.работа

1.10.18

22.11.18

20.12.18

кл.работа

1.10.18

22.11.18

20.12.18

кл.работа