Зареждане...

Класни ръководители

старши учител Райка Стоева
старши учител Райка Стоева

Класен ръководител на Iа клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Зоя Георгиева
старши учител Зоя Георгиева

Класен ръководител на Iб клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Веска Господинова
старши учител Веска Господинова

Класен ръководител на IIб клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Венка Лумбева
старши учител Венка Лумбева

Класен ръководител на IIIа клас. Преподават БЕЛ и математика.

старши учител Ваня Божова
старши учител Ваня Божова

Класeн ръководител на IIIб клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Татяна Стоименова
старши учител Татяна Стоименова

Класен ръководител на IVа клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

главен учител Аня Стоянова
главен учител Аня Стоянова

Класен ръководител на IVб клас. Преподавател по БЕЛ и математика.

старши учител Мая Николова
старши учител Мая Николова

Класен ръководител на Va клас. Преподавател по Английски език.

старши учител Наташа Павлова
старши учител Наташа Павлова

Класен ръководител на Vб клас. Преподавател по БЕЛ.

старши учител Любов Кръстева
старши учител Любов Кръстева

Класен ръководител на VIa клас. Преподавател по Английски език.

старши учител Радостина Тодорова
старши учител Радостина Тодорова

Класен ръководител на VIб клас. Преподавател е по Биология, География и Човекът и природата.

старши учител Виктория Костадинова
старши учител Виктория Костадинова

Класен ръководител на VIIa клас. Преподавател по Математика.

старши учител Жасмина Мицова
старши учител Жасмина Мицова

Класен ръководител VIIб клас. Преподавател по История и География.

старши учител Мария Спирова
старши учител Мария Спирова

Класен ръководител на VIII клас. Преподавател по БЕЛ.