Зареждане...

Класни ръководители

старши учител Райка Стоева
старши учител Райка Стоева

Класен ръководител на IІа клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Зоя Георгиева
старши учител Зоя Георгиева

Класен ръководител на ІIб клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Цветелина Моллова
старши учител Цветелина Моллова

Класен ръководител на ІІІа клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Веска Господинова
старши учител Веска Господинова

Класен ръководител на IIІб клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Венка Лумбева
старши учител Венка Лумбева

Класен ръководител на IVа клас. Преподават БЕЛ и математика.

старши учител Ваня Божова
старши учител Ваня Божова

Класeн ръководител на IVб клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

старши учител Татяна Стоименова
старши учител Татяна Стоименова

Класен ръководител на Iа клас. Преподавател по БЕЛ и Математика.

главен учител Аня Стоянова
главен учител Аня Стоянова

Класен ръководител на Iб клас. Преподавател по БЕЛ и математика.

старши учител Мая Николова
старши учител Мая Николова

Класен ръководител на VІa клас. Преподавател по Английски език.

 учител Божидар Попов
учител Божидар Попов

Класен ръководител на VІб клас. Преподавател по БЕЛ.

старши учител Любов Кръстева
старши учител Любов Кръстева

Класен ръководител на VIІa клас. Преподавател по Английски език.

старши учител Радостина Тодорова
старши учител Радостина Тодорова

Класен ръководител на VIІб клас. Преподавател е по Биология, География и Човекът и природата.

старши учител Виктория Костадинова
старши учител Виктория Костадинова

Класен ръководител на Va клас. Преподавател по Математика и Информационни технологии.

старши учител Жасмина Мицова
старши учител Жасмина Мицова

Класен ръководител Vб клас. Преподавател по История и География.

старши учител Мария Спирова
старши учител Мария Спирова

Преподавател по БЕЛ на V и VІІ клас.