Предстоящи обучения

·         Тема на обучението.

„Стресът в системата на образованието. Бърнаут синдром. Методи за справяне със стреса. Антистрес програми”.

·         Място на провеждане.

Габрово хотел Мак

·         Период на провеждане.

05.07.2022 – 07.07. 2022

·         Начален и краен час.

 05.07.2022       16:00ч.-17:30; 17:45 -19:15ч. ;

 06.07.2022      09:30ч.-11:00ч.;11:15ч.-    12:45ч.;15:00ч.-16:30ч.;17:00ч.-18:30ч.;

 07.07.2022      09:00ч- 10:30ч.;10:45ч.- 12:15ч

·         Наименование на обучителната организация.

Център за Обучение и Квалификация " ООД

Гр. Перник,  кв.”Монте Карло” №213, В ,

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

16

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image