Обществен съвет на ОУ "Св. Пайсий Хилендарски", избран м. ноември 2016

През ноември 2016 година на основание чл. 258, ал.1, чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и в съответствие с чл. 6, ал. 2 и чл.14, ал.1 от от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е избран Обществен съвет на училището.
Предлагаме Ви да се запознаете със състава на ОС на ОУ " Св. Пайсий Хилендарски:

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image