VІ ОУ
Позиция:
VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" - Директор
Адрес:
ул. "Ефрем Каранов" №33
Кюстендил
КН
2503
България
Телефон:
+359 878 628 174
Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.
Image