Списък на класните ръководители

Списък на класните ръководители за учебната 2020/2021 по класове;

 

Трите имена на класния ръководител

 

Клас

 

Ученици

1

  

Райка Ананиева Стоева

    

    

22

2

 

Зоя Йорданова Георгиева

 

 

22

3

 

Анелия Бориславова Михайлова Шумантова

 

 

19

4

 

Галина Любомирова Цолова

 

 

16

5

 

Антоанета Захариева Гърнева

 

 

23

6

 

Десислава Георгиева Димитрова- Пейчева

 

 

23

7

 

Цветелина Стоянова Моллова

 

 

23

8

 

Радостина Костадинова Дашева

 

 

22

9

 

Галина Иванова  Гикова - Александрова

 

 

24

10

 

Августина Петрова Ананиева

 

 

9

11

 

Даниела Николова Колева

 

 

17

12

 

Валентин Кирилов Мицов

 

 

16

13

 

Албена Чавдарова Паунова

 

 

19

14

 

Венка Стоянова Лумбева

 

 

24

15

 

Ваня Йорданова Божова

 

 

19

16

 

Анка Стойнева Манова

 

 

17

17

 

Даниела Бориславова Андонова - Христова

 

 

22

18

 

Милена Томова Еленкова

 

 

21

19

 

Людмила Георгиева Пилева - Атанасова

 

 

18

20

 

Татяна Темелкова Стоименова

 

 

25

21

 

Аня Стоичкова Стоянова

 

 

24

22

 

Зоя Асенова Златкова

 

 

21

23

 

Таня Борисова Петрова

 

 

23

24

 

Калинка Георгиева Дончева

 

 

24

25

 

Мартин Каменов Дичев

 

 

17

26

 

Виктория Йорданова Костадинова

 

 

18

27

 

Елизабет Златкова Адамска

 

 

16

28

 

Анна Данчова Павлова

 

 

15

29

 

Любка Йорданова Генина

 

 

26

30

 

Весела Кирилова Александрова

 

 

26

31

 

Божидар Бориславов попов

 

 

19

32

 

Мая Миткова Николова

 

 

17

33

 

Аделина Петрова Исакиева

 

 

17

34

 

Нели Димитрова Кърпачева

 

 

22

35

 

Ели Йорданова Георгиева

 

 

23

36

 

Гергана Аспарухова Каракашка

 

 

22

37

 

Радостина Райчева Тодорова

 

 

23

38

 

Любов Трифонова Кръстева

 

 

20

39

 

Росица Милчова Николова

 

 

21

40

 

Антон Боянов Николов

 

 

25

41

 

Юлия Христова Гьошкова

 

 

23

42

 

Красимира Боянова Бумбарска

 

 

23

 

Списък на  учители в ЦОУД за учебната 2020/2021 г., както следва:

  

Трите имена на учител ЦОУД и ПГ

    

Група

    

Ученици

1

 

Милена Лелинова Бумбарска

 

централна база - ПГ

 

21

2

 

Доротея Валентинова Захариева -Ангелова

 

централна база - 6 сборна

 

25

3

 

Таня Владимирова Аничкина

 

централна база - 7 сборна

 

25

4

 

Надежда Тодорова Петрова

 

централна база - 5 сборна

 

25

5

 

Весела Христова Илиева                 

 

база 1 - 5 сборна

 

25

6

 

Любомир Василев Борисов

 

база 1 - 6 – 7 сборна

 

25

7

 

Десислава Василева Стойнева

 

база 1 - 2 – 3 сборна

 

25

8

 

Емка Василева Спасова

 

база 1 - 4 клас

 

22

9

 

Елка Атанасова Мавродиева           

 

база 2 - 2-4 сборна

 

25

10

 

Даниела Милчова Петракиева

 

база 2 - 7 сборна

 

25

11

 

Гинка Методиева Николова - Атанасова

 

база 2 - 6 сборна

 

25

12

 

Мария Миткова Георгиева – Кръстева

 

база 2 - 5 сборна

 

25

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image