Училищен план-прием за учебната 2023/2024 година

vajno

 

 

Предоставяме Ви Заповед №904/29.03.2023 г. на директора на VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил

относно училищен план-прием на ученици за учебната 2023/2024 година:

 

Утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил РД-00-229 от 09.02.2023 г.

 

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image