VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил

Image

Отваря врати на 15.09.1969 г.

Image
Image

VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил отваря вратите си за първи път за ученици на 15.09.1969 г. .

Официалното му откриване става на 05.11.1970 г.

До 1990г. училището носи името “Владимир Илич Ленин”, след това “Паисий Хилендарски”, а от 2004г. "Св. Паисий Хилендарски”.

01.в училището се обучават 866 ученика.

02.в ЦОУД и ПГ се обучават 293 деца.

03.42 учебни класа от I-ви до VII клас и 12 групи в ЦОУД и ПГ.

04.60+ учители и възпитатели.

VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил

е училище с дългогодишна традиция в образованието, с авторитет, с желание за новаторство и с нагласи за съчетание на традиции и нови образователни приоритети.

Обединението на три от училищата от община Кюстендил през септември 2020 година  е в отговор на потребностите на сложната и динамична съвременност на България, Европа и света. Така от началото на учебната 2020/2021 година VI ОУ "Св. Паисий Хилендарски" Кюстендил е най голямото училище в общината и обединява ученици, педагогически и непедагогически персонал на IV ОУ „Иван Вазов“, VI ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ и  VII ОУ „ Ильо Войвода“. Всяко едно училище има своя история и традиции, които се стараеем да съхраним и обогатим занапред в общата дейност.

Image

Ръководство на училището
и административен екип

  • Директор – Здравка Тасева
  • ЗДУД – Лилия Равелова, Диана Костадинова, Силвия Славева
  • Гл.счетоводител – Мая Николова
  • Оперативен счетоводител – Снежка Боцева
  • ЗАС – Таня Николова

Учителска колегия

В нашето училище работят 60+ учители и възпитатели.
Учителите ни непрекъснато повишават своята професионална квалификация в различни форми и участват лично и със своите ученици в изяви на общинско, регионално и национално ниво.

Запознайте се с учителската ни колегия.

Image
Image
Документи на VI ОУ

Документи на VI ОУ

Документи на училището (правилници, програми, заповеди ...

Финансов модул на VI ОУ

Финансов модул на VI ОУ

Информация за бюджетите на училището и тяхното изпълнение.

Прием в VI ОУ

Прием в VI ОУ

Информация и документи за кандидатстване в нашето училище.

Профил на купувача на VI ОУ

Профил на купувача на VI ОУ

Информация и документи за процедури по ЗОП.

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image