Ръководство
и административен екип

Здравка Тасева / <span>Директор</span>
Здравка Тасева / Директор

Ръководство на училището

  • Директор – Здравка Тасева
  • ЗДУД – Лилия Равелова, Диана Костадинова, Силвия Славева
  • Гл.счетоводител – Мая Николова
  • Оперативен счетоводител – Снежка Боцева
  • ЗАС – Таня Николова
Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.
Image