Ръководство
и административен екип

Здравка Тасева / <span>Директор</span>
Здравка Тасева / Директор

Ръководство на училището

  • Директор – Здравка Тасева 
  • ЗДУД – Лилия Равелова, Диана Костадинова, Силвия Славева
  • ЗДАСД - Теодора Йорданова
  • Гл.счетоводител – Мая Николова
  • Административен сектерар – Диляна Лучанска
  • Специалст компютърни мрежи и системи - Владислав Клинчарск
  • Касиер-домакин – Таня Николова
Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image