КОГАТО ИЗБИРАТЕ УЧИЛИЩЕ, ВИЕ ИЗБИРАТЕ БЪДЕЩЕ ЗА СВОЕТО ДЕТЕ!
ВИЖТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ КАТО НЕГОВ ВТОРИ ДОМ!

КОГАТО ИЗБИРАТЕ УЧИЛИЩЕ, ВИЕ ИЗБИРАТЕ БЪДЕЩЕ ЗА СВОЕТО ДЕТЕ!
ВИЖТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ КАТО НЕГОВ ВТОРИ ДОМ!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

ВАШЕТО ДЕТЕ Е ВЕЧЕ ГОЛЯМО!

ПРЕД ВАС СТОИ ОТГОВОРНИЯТ ИЗБОР ЗА ТОВА КЪДЕ ДА НАСОЧИТЕ УМЕНИЯТА И ТАЛАНТА МУ!

Училищно ръководство

Директор ЗДРАВКА ТАСЕВА
Директор ЗДРАВКА ТАСЕВА

РУСКА И БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

главен учител АНЯ СТОЯНОВА
главен учител АНЯ СТОЯНОВА

НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА

Актуални проекти

Част от проектите в ОУ "Паисий Хилендарски"
Проект BG05M2OP001-2.011-0001 " ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 -2020

ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ КЮСТЕНДИЛ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ BG 05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ УВЕДОМЯВАМЕ УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ, ЧЕ ПРЕЗ ЮЛИ И АВГУСТ НЯМА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ГРУПИТЕ

Прочети повече...
Оборудване на образователната природната лаборатория
10.10.2016
Оборудване на образователната природната лаборатория

Закупуване на лабораторно оборудване - комплекти: "Човекът и средата в която живеем", " Вода - основни характеристики и показатели","Почва - основни характеристики и показатели" и "Малка преносима лаборатория за изследване на вода и почва".

Прочети повече...

Последни новини

ПОКАНА 

Ръководството на VІ ОУ"Св.П.Хилендарски" Кюстендил кани родителите, избрани на родителските срещи на 22.11.2016г, на общо събрание за избор на членове на обществения съвет. Събранието ще се проведе на 29.11.2016г от 18:00ч в конферентната зала.

Дневен ред:

1.Избор на представители на родители за членове на обществения съвет съгласно чл.7,ал.2 от Правилник за създаване, устройството и  дейността на обществените съвети към детските градини и училища. 

Юбилей 50 гидини

50 годишния юбилей на VІ ОУ "Св. Паисий Хилендарски" тържествено беше отбелязан в двора на училището от 18 часа на 5 ноември 2019г.

Дистанционно обучение през учебната 2019-20 година

По време на карантината поради COVID 19, учениците от всички класове, активно се включиха в дистанционното обучение. С помоща на своите учители по всички предмети те получиха знанията предвидени в учебните планове.

Завършване

Завършване на учебната 2019-2020 година! Завърши една учебна година, изпълнена с предизвикателства. Удостоверенията, цветята и многото усмивки е наградата за успешно завършения клас. Здравей ваканция!