Зареждане...

КОГАТО ИЗБИРАТЕ УЧИЛИЩЕ, ВИЕ ИЗБИРАТЕ БЪДЕЩЕ ЗА СВОЕТО ДЕТЕ!
ВИЖТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ КАТО НЕГОВ ВТОРИ ДОМ!

КОГАТО ИЗБИРАТЕ УЧИЛИЩЕ, ВИЕ ИЗБИРАТЕ БЪДЕЩЕ ЗА СВОЕТО ДЕТЕ!
ВИЖТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ КАТО НЕГОВ ВТОРИ ДОМ!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

ВАШЕТО ДЕТЕ Е ВЕЧЕ ГОЛЯМО!

ПРЕД ВАС СТОИ ОТГОВОРНИЯТ ИЗБОР ЗА ТОВА КЪДЕ ДА НАСОЧИТЕ УМЕНИЯТА И ТАЛАНТА МУ!

Училищно ръководство

Директор ЗДРАВКА ТАСЕВА
Директор ЗДРАВКА ТАСЕВА

РУСКА И БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

главен учител АНЯ СТОЯНОВА
главен учител АНЯ СТОЯНОВА

НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА

главен учител ИЛИЯНА БАЧЕВА
главен учител ИЛИЯНА БАЧЕВА

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Актуални проекти

Част от проектите в ОУ "Паисий Хилендарски"
Проект BG05M2OP001-2.011-0001 " ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 -2020

ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ КЮСТЕНДИЛ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ BG 05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ УВЕДОМЯВАМЕ УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ, ЧЕ ПРЕЗ ЮЛИ И АВГУСТ НЯМА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ГРУПИТЕ

Прочети повече...
Оборудване на образователната природната лаборатория
10.10.2016
Оборудване на образователната природната лаборатория

Закупуване на лабораторно оборудване - комплекти: "Човекът и средата в която живеем", " Вода - основни характеристики и показатели","Почва - основни характеристики и показатели" и "Малка преносима лаборатория за изследване на вода и почва".

Прочети повече...

Последни новини

ПОКАНА 

Ръководството на VІ ОУ"Св.П.Хилендарски" Кюстендил кани родителите, избрани на родителските срещи на 22.11.2016г, на общо събрание за избор на членове на обществения съвет. Събранието ще се проведе на 29.11.2016г от 18:00ч в конферентната зала.

Дневен ред:

1.Избор на представители на родители за членове на обществения съвет съгласно чл.7,ал.2 от Правилник за създаване, устройството и  дейността на обществените съвети към детските градини и училища. 

Летен градски лагер

Бъдещите първокласници опознаха "Тайните на моето училище", историята на Кюстендил в Историческия музей със занимателни игри, интересни и забавни книжки в градската библиотека. Посетиха "Горското училище" в Хисарлъка и "Парк Дупница". Изработиха интересни предмети, рисунки в творческите работилници и забавни сандвичи в кулинарния ден.

Мама, татко и аз в голямото училище

Със състезателни игри, забавления и награди завърши Летния градски лагер.

Завършване

С празнични тържества и забавления ученици завършиха учебната 2018-19 година и успешно преминаха по горен клас.