НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

stem logo 1

 

Изграждане на STEM център за млади изследователи в Шесто ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил

Работата започна от м.септември 2021 година.
Основни цели на роекта са:
- иновации в преподаването по природни науки
- мотивирани ученици
- дигитална грамотност
-промяна на образователната парадигма

През цялата учебна година ще се извършват дейности по изграждане и функциониране на центъра с цел постигане на следните резултати:
- обособени три нови пространства и фоайе: кабинет по природни науки,свързан с виртуална лаборатория със софтуерно и хардуерно оборудване; учебен кабинет по физика и астрономия;практическа лаборатория по роботика, програмиране и електроника, креативност и иновации
- Преминаване към Облачна платформа; използване на Електронен дневник; създаване на Катедра по природни науки; блокова схема – сливане на два учебни часа; STEM Ментор
"Заедно" е формулата на успеха, по която се работи в Основно училище "Св. Паисий Хилендарски"

 Ръководител на проекта: Лилия Равелова

 Директор на училището: Здравка Тасева

Новини по проекта:

Успешно изграждан е STEM център в училище

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image