КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦАТА ПО КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ 2023/2024

Можете за се запознаете с класирането тук:

Записването на класираните ученици е от 5 юни до 8 юни включително след представяне на оригинала на Удостоверението за завършено подготвителна група.

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image